Izdrukāts no: http://pirtslietas.lv/web/index.php?id=401721&printDocument=true
Datums: 01.06.2020 04:55
Kas ir Latviešu pirts? Kas ir Baltu pirts? Jēdzieni, kurus bieži lietojam, bet kuru būtība nav pilnībā noformulēta. Saskarsmē ar citu tautu pirts kultūrām šiem jēdzieniem būtu jābūt nodefinētiem. Kas to darīs, ja ne mēs paši? Tādēļ  

tematisku konferenci „Kas ir Baltu pirts”

Laiks: 2012. gada 17. un 18. novembris (sākums 2012.gada 17.novembrī plkst. 10:00).

Vieta: Raunas novads, Raunas pagasts, zemnieku saimniecība „Jaun-Ieviņas”

Konferenci rīko biedrība „Latvijas Pirts Savienība”

Mīļi gaidīti visi, kuriem šis jēdziens ir svēts un kuri gatavi aktīvi piedalīties konferences darbā.     

Konferencē piedalās un ar savu pieredzi dalīsies: Valdis Celms, Aija Mikova, Teodors Karlsons, Ziedonis Kārkliņš, Alvis Paeglītis, Valda Vītola, Anita Reščenko, Juris Batņa un citi.

Pieteikšanās: info@pirtslietas.lv vai 29227 934

Dalības maksa: LVL 35,00 (dalība konferencē tiek akceptēta pēc puses no izmaksu samaksas) Pēc konferences būs iespēja baudīt pirtiņu.

Atlaides: 
1) Latvijas Pirts savienības biedriem (ja nomaksāta biedru nauda) - LVL 10;
2) ģimenēm LVL 5,00 no cilvēka.
3) Pirtslietas.lv reģistrētiem lietotājiem (10%). (info@pirtslietas.lv)

Citas izmaksas:
1)      Ēdināšana - LVL 18,00 no cilvēka par divu dienu ēdināšanu.
2)      Naktsmītnes LVL 5,00 no cilvēka.

Apmaksas kārtība:

1. Pārskaitot uz Biedrības „Latvijas Pirts savienība” kontu:

Biedrība „Latvijas Pirts savienība”
Reģistrācijas Nr. 40008081616
Konts: AS Swedbank, LV98HABA0551007051705, kods: HABALV22

Maksājuma uzdevumā jānorāda, Vārds, uzvārds, dalības maksa/daļēja dalības maksa konferencē 2012.g.17.-18.novembrī

2.pie jebkura no Biedrības „Latvijas Pirts savienība” valdes locekļiem