Izdrukāts no: http://pirtslietas.lv/web/index.php?id=400002&printDocument=true
Datums: 22.04.2021 18:08

 

Pirtlietas.lv statistiskie dati

                           

Portāla apmeklētības statistika (orientējoši)

Kopējie apmeklējumi: 10 000 - 12 000 mēnesī.

Unikālie apmeklētāji: 7 500 - 9 000 mēnesī
Apskatītās lapas: 35 000 - 50 000 mēnesī 

Par precīziem datiem lūdzu jautājiet mums: info@pirtslietas.lv ; 29227934

 Reklāmas izcenojumi reklāmas ievietošanai

Ar cieņu, Pirtslietas.lv